Jakie wymogi musi spełniać gabinet lekarski?

 

Lokal przeznaczony na gabinet lekarski musi spełniać określone warunki sprecyzowane w przepisach. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji, jak powinien wyglądać gabinet i co powinno się w nim znaleźć.

Powierzchnia

Do 2011 r. przyjmowano, że powierzchnia gabinetu przeznaczonego do wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej powinna wynosić co najmniej 12 mkw. W przypadku lekarza rodzinnego powinno to być co najmniej 15 mkw. Natomiast w gabinecie stomatologicznym należało przewidzieć co najmniej 12 mkw. jeśli ma być w nim jeden fotel oraz kolejne 8 mkw. na każdy następny.

medycyna szpital

Wymóg ten został zniesiony wobec gabinetów w zakładach innych niż zamknięte poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r., które nie precyzuje wielkości gabinetu. Należy jednak wziąć pod uwagę ergonomię i doświadczenie – powierzchnia 12 mkw. jest minimalną, by w gabinecie zmieściło się niezbędne wyposażenie i by nie było problemu z zatwierdzeniem projektu przez rzeczoznawcę Sanepidu.

Kształt lokalu powinien umożliwiać prawidłowe zainstalowanie i użytkowanie urządzeń stanowiących jego niezbędne wyposażenie.

Położenie

Pomieszczenie na gabinet powinno stanowić odrębny lokal, a jeśli jest wyodrębnione z lokalu mieszkalnego – powinno być odizolowane od pomieszczeń używanych w innym celu. Gabinet musi się znajdować ponad powierzchnią terenu.

Wyposażenie

Podłoga w gabinecie powinna być wykonana z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję, tak samo jak połączenie ścian z podłogami. Meble też powinny się nadawać do mycia i dezynfekcji. Wyjątkiem są pomieszczenia socjalne i administracyjne, a także gabinety psychiatryczne i leczenia uzależnień.

Miejsce pracy powinno być odpowiednio oświetlone – najmniejsze dopuszczalne natężenie światła powinno wynosić w całym pomieszczeniu 300 lx, a w miejscu pracy 500 lx. Wymagań tych nie spełniają tradycyjne świetlówki, więc stosuje się specjalistyczne lampy przeznaczone do celów medycznych.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne muszą podlegac przeglądowi i czyszczeniu lub dezynfekcji nie rzadziej niż co 12 miesięcy, co należy udokumentować.

Pomieszczenia, w których wykonuje się badania lub zabiegi (z wyjątkiem pomieszczeń do rezonansu magnetycznego) muszą być wyposażone w co najmniej jedną umywalkę z ciepłą i zimną wodą, mydło w płynie, środek dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe i pojemnik na ręczniki zużyte. Jeśli w pomieszczeniu przeprowadza się badania z użyciem narzędzi i sprzętu do wielokrotnego użytku, niezależnie od umywalki powinien tam znajdować się zlew.

Meble niezbędne w gabinecie lekarskim to: kozetka dla pacjentów, biurko lekarskie, wieszak na ubrania, przeszklone szafy. Inne urządzenia i meble zależą od specjalizacji lekarza i charakteru wykonywanych badań.