Jakie wymogi musi spełniać apteka?

Nie każdy lokal nadaje się do tego, by można było w nim otworzyć aptekę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze warunki, jakie musi spełniać lokal przeznaczony do działalności tego rodzaju. Są one ściśle określone w obowiązującym ustawodawstwie – przede wszystkim w ustawie z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: DzU z 2008 r. nr 45, poz. 271).…

Nieruchomości medyczne jako zabytki

nieruchomości Szczecin

nieruchomości Kraków