Nowe i planowane inwestycje w szpitalach

 

Modernizacja poszczególnych szpitali w Polsce to konieczność, aby spełniały one standardy. Ponadto należy realizować kolejne inwestycje w sektorze medycznym, aby poziom świadczonych usług stale rósł. Wśród bardzo istotnych planów jest stworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze ze względu na potrzeby w tym rejonie kraju. Remonty natomiast czekają w najbliższym czasie szpitale w Kutnie i Gdyni.

Obiekt Centrum Zdrowia Matki i Dziecka ma powstać przy Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze, a koszt jego budowy szacuje się na około 92 mln zł. Część środków na realizację inwestycji ma być pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego, część z budżetu województwa lubuskiego, a resztą z tradycyjnej pożyczki bankowej. Nowy budynek ma być oddany do użytku już w 2020 roku, gdyż w jego skład wejdą istniejące już oddziały: położniczo-ginekologiczny i neonatologiczny. W planach jest przygotowanie różnych oddziałów, m.in. pediatrii ogólnej, chirurgii i urologii dziecięcej oraz onkologii dziecięcej.

medycyna szpital

Ważne zmiany zostaną przeprowadzone w najbliższym miesiącach w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Niezbędne są prace termomodernizacyjne oraz poprawa stanu szpitalnego oddziału ratunkowego. Na obie inwestycje zostanie przeznaczone prawie 16 mln zł. W pierwszej kolejności docieplone mają być ściany oraz dach. Następnie wymienione zostaną okna i większość drzwi. Po wyprowadzeniu tych zmian rozpoczną się prace na oddziale ratunkowym, gdzie konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazów medycznych oraz modernizacja windy. Ponadto trzeba doposażyć oddział o nowocześniejszy sprzęt, m.in. defibrylator, respirator i ultrasonograf, stół operacyjny i przyrząd do kompresji klatki piersiowej.

W Gdyni w ciągu kilku najbliższych lat ma być uruchomiony oddział chemioterapii jednego dnia oraz pracownia cytostatyki. W planach jest również stworzenie oddziału hematologii. Większy zakres usług medycznych oznacza większy komfort mieszkańców szybko rozwijającego się miasta. Plany inwestycyjne pochłoną wiele milionów złotych. Około 3,5 mln zł kosztować będzie remont budynku, gdzie ma być otwarty oddział chemioterapii jednego dnia. Ministerstwo Finansów planuje również przekazać część środków na prace remontowe w szpitalu w Redłowie w celu stworzenia pracowni cytostatyki.

Natomiast aby w szpitalu przy ul. Powstania Styczniowego w Gdyni powstał nowoczesny oddział hematologii, konieczne jest uzyskania znacznie wyższej kwoty dofinansowania. Niezbędna jest bowiem przebudowa wielu pomieszczeń szpitalnych oraz montaż specjalistycznego oświetlenia i oczywiście zakup całego sprzętu do prowadzenia tego typu oddziału. Brak odpowiedniej kwoty aktualnie uniemożliwia rozpoczęcie procesu planowania całej inwestycji, dlatego trudno określić, kiedy w Gdyni odział hematologii może być uruchomiony.