Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie położony jest przy ulicy Kopernika 36 (dyrekcja), a pozostałe kliniki i jednostki administracyjne rozmieszczone są wzdłuż ulic Strzeleckiej, Botanicznej, Śniadeckich, Grzegórzeckiej, Lenartowicza, Skawińskiej oraz Kopernika. Jest to największy szpital w Polsce, a jego obiekty są położone na powierzchni ok. 19 ha. Szpital pełni funkcję bazy dydaktyczno-naukowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szpital funkcjonuje tu od roku 1788, kiedy to został powołany Szpital Generalny imienia Świętego Łazarza. Stało się to, kiedy miasto zaczęło odczuwać brak powszechnego szpitala, z czego poza władzami miejskimi zdawały sobie sprawę również władze duchowne. Szpital otwarto w budynku klasztornym karmelitów. Rok później przeniesiono tu szpital Świętej Barbary, a ulica Kopernika (wówczas jeszcze ulica Wesoła) i jej okolice, stały się głównym ośrodkiem medycyny uniwersyteckiej w Krakowie.

medycyna szpital

W szpitalu, w którym według pierwotnych planów miało się znajdować 200 łóżek, początkowo było ich jedynie 24 –z tego 12 przeznaczono na klinikę chorób wewnętrznych, 8 na klinikę chirurgiczną i 4 na klinikę położniczą. W latach 1843 – 1898 szpital przeszedł rozbudowę, a sali operacyjnej doczekał się dopiero po stu latach od jego powołania. 1 stycznia 1879 roku otworzono główny budynek zarządu szpitala, mieszczący się przy ulicy Kopernika 17 oraz dwa pawilony, w których powstały oddziały chorób wewnętrznych I-A i I-B.

To w Krakowie narodziły się i rozwijały specjalności takie jak ginekologia, chirurgia czy chorób wewnętrznych. Dzisiaj jest to jeden z najlepszych ośrodków w kraju, zrzeszający 31 oddziałów klinicznych, 10 zakładów diagnostyki i 76 poradni, posiadający ok. 1600 łóżek i zatrudniający ponad 4200 wykwalifikowanych pracowników. Jest to szpital ponadregionalny i przyjmuje pacjentów z całej Polski (ponad 75 tysięcy chorych rocznie). Stanowi wiodący ośrodek badawczo-dydaktyczny w kraju. Wraz z zagranicznymi szpitalami bierze udział w licznych badaniach, a jego działalność naukowa wyraża się w licznych publikacjach i nadawanych stopniach naukowych.

Obecnie szpital współtworzą zarówno nowe obiekty, jak i zrewitalizowane zabytkowe budynki klinik. W 1977 roku został on objęty strefą konserwatorską, a w 1984 roku wpisano go do rejestru zabytków. Z tego powodu kompleks wymaga szczególnej ochrony i odpowiedniego utrzymania oraz konserwacji budynków.