Szpital Świętego Ducha w Bieczu

 

Na mapie Polski znajduje się wiele słynnych i niezwykłych zabytków. Miejska architektura skrywa mnóstwo wartościowych budowli, jak np. szpital Świętego Ducha w Bieczu. Ten niezwykły budynek szpitalny funkcjonował już w XIV wieku i jest to najstarszy zachowany szpital w kraju. Biecz to niewielkie miasteczko w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim i to właśnie ten szpital stanowi jego największy zabytek.

medycyna szpital

Co jeszcze ciekawsze, obiekt wybudowano już w VIII wieku i najpierw w jego murach znajdował się kościół. W średniowiecznej Polsce to zakonnicy zakładali szpitale. W największych wówczas miastach zaczęto zakładać ośrodki medyczne. W Bieczu szpital był przygotowywany już w XIII w. Jednak dopiero sto lat później założono w tym miejscu tzw. parafię szpitalną ze specjalnym sprzętem. Nowoczesny jak na tamte czasy szpital z prepozyturą powstał w Bieczu w 1395 roku. Ufundowała go królowa Jadwiga razem z rajcami bieckimi.

Ceglana budowla jednonawowa, bez wieży, pokryta była dachówką. Uwagę zwracało też w środku wyjątkowe sklepienie. W 1520 roku zdecydowano się dobudować drewnianą dzwonnicę. Jednak na początku XVII wieku zawaliło się zarówno sklepienie, jak i stosunkowa nowa dzwonnica. Poszczególne części budynku zaczęły popadać w ruinę, dlatego większość rozebrano. Jedyną zachowaną częścią jest szpital Świętego Ducha, który znajduje się na wschodnim cyplu wzgórza miejskiego. Ciekawa cegła zendrówka zdobi wschodnią i zachodnią część budowli. Portal kamienny, który mieści się na zachodniej ścianie jest obecnie zamurowany, ale nad nim dostrzec można rzeźbionego w kamieniu orła jagiellońskiego. Data, jaka tam widnieje, czyli 1487 rok, sugeruje przeniesienie wizerunku z dawnego zamku.

Biecz pod koniec XIV wieku liczył ponad 3000 mieszkańców, dlatego pojawiła się konieczność stworzenie w mieście szpitala. Dokument z 25 lipca 1395 roku potwierdza, iż królowa Jadwiga wydała zgodę na budowę nowego szpitala w murach dawnego kościoła, który został zniszczony podczas pożaru w 1388 roku. Wyposażenie szpitala było mocno wzbogacane przez kolejnych władców, z tego właśnie powodu to w Bieczu znajdował się najlepiej przygotowany ośrodek medyczny w kraju. Szpital w XIX wieku przeszedł generalny remont. Do 1950 roku leczono w nim najbiedniejszych. Po tym okresie budynek trafił w ręce dyrekcji szkoły średniej i miał stanowić internat dla chłopców. Jednak, gdy powstał nowy dodatkowy budynek, szpital pozostawał pusty i zaczął niszczeć. Do jego remontu wrócono w latach osiemdziesiątych, ale po zmianach w rządzie zaniechano renowacji zabytku. Przez kolejne lata budynek dewastowano i obecnie pozostały tylko mury i dach. Nic nie wskazuje na to, aby zdecydowano się na ponowną renowację zabytku.